Dlaczego powiększamy piersi

Operacje plastyczne powiększenia piersi mają najczęściej na celu:

  • powiększenie niedużych piersi prawidłowo zbudowanych anatomicznie;
  • przywrócenie pacjentce poprzedniej wielkości piersi, lub dodatkowe niewielkie powiększenie w stosunku do wielkości piersi posiadanej w przeszłości. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku kobiet po przebytych ciążach, znacznej zmianie masy ciała itp.;
  • korektę piersi zniekształconych w wyniku wad rozwojowych (piersi bulwiaste, zespół Polanda, niedorozwój jednej piersi powodujący asymetrię piersi).

Małe, bardzo małe, średnie, niewielkie ...

Zbyt małe piersi mogą być wynikiem niedorozwoju lub zaniku tkanki gruczołowej. Oznacza to zazwyczaj, że piersi nie wykształciły się odpowiednio w okresie wzrastania organizmu. Nie jest to jednak generalnie wada z medycznego punktu widzenia. Wiele kobiet posiada małe lub niewielkie piersi, ale ocena takiego stanu rzeczy pozostaje oczywiście kwestią subiektywną.

Bardzo małe piersi są częsta przyczyną niskiej samooceny i kompleksów

 

Dążenie do większego rozmiaru piersi, dotyczy również właścicielek bardzo ładnych, choć niedużych piersi

Przywrócenie poprzedniej wielkości

Kształt i wielkość piersi po przebytych ciążach, wahaniach wagi itp. ulega zazwyczaj zmianie na gorsze. Dotychczas spore i pełne piersi zmmieniają swój wygląd i stają się bardziej opadające i mniej jędrne. Tkanka gruczołowo tłuszczowa zmniejsza swoją objętość, zaś ilość skóry pozotaje najczesciej ta sama. W przypadkach, gdy stopień opadania piersi nie jest zbyt duży wystarczy wypełnić piersi odpowiedniej wielkości implantami, które przywrócą jędrny kształt, i nierzadko dodatkowo powiekszą je nawet w stosunku do pierwotnej wielkości.

Chęć przywrócenia poprzedniej wielkości piersi, to drugi najczęstszy powód implantacji piersi

Piersi zniekształcone w wyniku wad rozwojowych

Wady rozwojowe piersi to przede wszystkim niedorozwój piersi, zespół Polanda oraz pierś bulwiasta. Zespół Polanda oznacza niedorozwój połowy klatki piersiowej. Łagodna forma zespołu Polanda objawia się asymetrią piersi. Jedna pierś jest niedorozwinięta, a druga normalnie wykształcona. Powiększenie piersi niedorozwiniętej implantem silikonowym zmniejsza asymetrię wyniosłości piersiowych. Pierś bulwiasta posiada charakterystyczny kształt – podstawa takiej piersi jest wąska i niska, cały gruczoł piersiowy jest zbity i zlokalizowany poza brodawką, a sama brodawka jest stosunkowo duża i czasami obejmuje prawie całą wyniosłość piersiową. Przyczyną powstania piersi bulwiastych jest obecność zbitej, płaszczyznowo ułożonej tkanki włóknistej, która znajduje się pomiędzy gruczołem, a skórą piersi. Połączenie zabiegu plastyki piersi z implantami silikonowymi pozwala na korektę piersi bulwiastych.

Artykuły:

Wszystkie artykuły