Przebieg operacji powiększenia piersi

Operację powiększenia piersi przy użyciu implantów silikonowych piersi przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym. Znieczulenie to wykonywane jest przez lekarza anestezjologa. Bardzo istotne jest odpowiednie przygotowanie pacjentki do zabiegu i jej dobry stan zdrowia. W celu potwierdzenia możliwości wykonania zabiegu, pacjentka na kilka dni przed zabiegiem, winna wykonać wskazane jej badania krwi, a także USG piersi i EKG serca. Dobre wyniki badań i dobry stan zdrowia w dniu zabiegu pozwalają na wykonanie operacji. Przed operacją należy odstawić leki zmniejszające krzepliwość krwi. Zabieg najlepiej wykonać po miesiączce lub w środkowym okresie cyklu. Operacja powiększenia biustu trwa zazwyczaj około 60-90 minut. Najczęściej dr Maciej Charazinski wykonuje cięcie w fałdzie podpiersiowym i po wypreparowaniu odpowiedniej wielkości loży, umieszcza implant pod mięśniem piersiowym.  Zastosowanie takiego rozwiązania charakteryzuje się najmniejszym prawdopodobieństwem wystąpienia powikłań pooperacyjnych.  Pacjentka opuszcza klinikę następnego dnia po operacji i szczególnie w okresie kilku dni po zabiegu musi zachować daleko idącą ostożność w zakresie obciążenia fizycznego. Pacjentka po powiększeniu piersi powinna wyłączyć się na pewien czas z pracy zawodowej. Zwykle okres wyłączenia z pracy umysłowej nie przekracza 7-10 dni. W przypadku wykonywania pracy fizycznej, okres ten musi być odpowiednio dłuższy, adekwatnie do  stopnia trudności pracy.  Do lekkiego wysiłku fizycznego pacjentka może powrócić po kilku tygodniach. Duży wysiłek obciążający klatkę piersiową powinno się odłożyć na okres nie krótszy niż 3 miesiące. Obecność implantów piersi nie jest przeciwwskazaniem do latania samolotem. Powikłania po założeniu implantów zdarzają się rzadko i można podzielić je na: ogólnochirurgiczne (krwiaki, zakażenie rany, blizna przerostowa lub bliznowiec) oraz charakterystyczne dla tego typu zabiegu. Do powikłań charakterystycznych dla implantów należy: pęknięcie implantów, widoczne zewnętrznie marszczenie się implantów, przemieszczenie się implantów w niepożądane miejsce lub przekręcenie się implantów anatomicznych skutkujące asymetrią piersi. Powikłaniem występującym w odległym czasie od daty wykonania zabiegu jest obkurczanie się torebki łącznotkankowej.

Artykuły:

Wszystkie artykuły