Przebieg operacji plastycznej nosa

Operacje plastyczne nosa przeprowadzane przez dr Macieja Charazińskiego wykonywane są w znieczuleniu ogólnym. Jest to najbardziej komfortowa forma znieczulenia zarówno dla pacjenta, jak i dla operatora. Zazwyczaj operacja taka trwa 2-3 godziny i nie jest to nadzwyczaj duże obciążenie dla organizmu. Po wprowadzeniu pacjenta w stan narkozy, chirurg rozpoczyna operację dodatkowym miejscowym znieczuleniem nosa. Do tego celu doktor używa roztworu lignocainy i adrenaliny. Lignocaina odpowiada bezpośrednio za znieczulenie nosa, zaś adrenalina wpływa na ograniczenie krwawienia nosa podczas operacji. Taki stan rzeczy pozytywnie wpływa na komfort pracy operatora, a przez to również pośrednio na czas trwania operacji. Niemal wszystkie operacje plastyczne nosa prowadzone przez dr Macieja Charazińskiego wykonywane są metodą otwartą. Bez wątpienia uzyskanie pożądanego kształtu nosa i przeprowadzenie bardzo precyzyjnych technik operacyjnych pod pełną kontrolą wzroku daje większą gwarancję na końcowy sukces, aniżeli operowanie metoda zamkniętą. Po dodatkowym znieczuleniu nosa chirurg przystępuje zatem to preparacji nosa, czyli odsłonięcia poszczególnych elementów konstrukcyjnych nosa. Czynności te należy wykonywać powoli i bardzo dokładnie, aby nie uszkodzić szkieletu nosa i skóry.

Repozycja przegrody nosowej

Bardzo często pacjenci chcący poprawić wygląd nosa, zgłaszają również problemy z oddychaniem przez nos. Najczęściej przyczyną tego jest skrzywiona przegroda nosowa. Jej repozycja podczas operacji zazwyczaj pomaga przywrócić normalne oddychanie. Zdarza się jednak, że budowa anatomiczna przegrody znacznie odbiega od jej teoretycznego wzorca i jest na tyle zniekształcona i rozrośnięta, że dla poprawy oddychania nie wystarcza jej repozycja. Wówczas często wskazane jest usunięcie jej niewielkiego fragmentu, co dopiero zapewnia udrożnienie przewodu nosowego.

"Przeszczep", czyli chrząstka z przegrody jako nowy element konstrukcji nosa

Przegroda nosowa, a dokładnie jej niewielkie fragmenty chrzęstne nierzadko wykorzystywane są przez operatora w dalszej części operacji do wykonania tzw. przeszczepów. W niektórych przypadkach bowiem, niedoskonała budowa nosa wymusza na chirurgu stworzenie nowego fragmentu konstrukcji nosa. Dzięki wykorzystaniu odpowiednio ukształtowanych i przygotowanych chrzęstnych fragmentów przegrody, łatwiejsze może być wyprostowanie nosa, jego podparcie aby w przyszłości nie opadał, czy też uzupełnienie ubytków części chrzęstnej. Należy jednak wiedzieć, że operacyjne wykorzystanie przeszczepów z jednej strony daje chirurgowi duże możliwości w zakresie rekonstrukcji kształtu nosa, lecz z drugiej jednak strony w trakcie procesu gojenia pooperacyjnego istnieje zwiększone ryzyko niedoskonałego zrostu tych elementów z pozostałą częścią konstrukcji nosa, co skutkować może krzywieniem nosa, nierównościami itp. Stąd też każdorazowe stosowanie tych technik operacyjnych przez dr Macieja Charazińskiego musi być dokładnie przez niego przeanalizowane i przemyślane.

Zmniejszenie chrząstek skrzydłowych

Elementem który niemal zawsze jest wykonywany podczas operacji nosa przeprowadzanej przez dr Charazińskiego jest zmniejszenie chrząstek skrzydłowych nosa. Wynika to zazwyczaj z konieczności zmniejszenia nosa, lub też konieczności dostosowania ich wielkości do nowej konstrukcji i pozostałej części nosa. W przypadku zaistnienia konieczności znacznej zmiany wielkości chrząstek skrzydłowych stosuje się specjalne techniki operacyjne, pozwalające na zmniejszenie chrząsek nie tylko w zakresie ich szerokości, ale również i długości.  

Usunięcie garbui osteotomia

Większa część pacjentów chcących zoperować swój nos narzeka na znajdujący się na nim garb. Stąd też usunięcie garbu jest również bardzo częstym elementem operacji plastycznej nosa. Garb składa się najczęściej z fragmentu chrzęstnego i kostnego. Jego usunięcie rozpoczyna się od części dolnej tj. chrzęstnej garbu, a używa się do tego odpowiednich nożyczek. Następnie wykorzystywane są już specjalistyczne dłuta i młotek, które pomagają usunąć fragment kostny garbu. W celu ostatecznego wygładzenia grzbietu nosa na koniec tych czynności operator precyzyjnie opiłowuje nos specjalistycznym pilnikiem. W przypadku pacjentów z dużym garbem, jego usunięcie jest procesem połączonym bezpośrednio z osteotomią, czyli precyzyjnym, operacyjnym połamaniem nosa. W zależności od potrzeb operatora, nos może być połamany w kilku miejscach, a dzięki temu chirurg posiada większe możliwości w zakresie uzyskania określonego kształtu nosa tj. zwężenia, skrócenia, symetryzacji obydwu stron itp.

Czubek nosa

Końcowym elementem operacji jest zmiana kształtu czubka nosa. Uzyskuje się to m.in. poprzez założenie odpowiednich szwów modelujących czubek nosa, zmianę kształtu chrząstek skrzydłowych, czy też wkomponowanie w konstrukcję czubka nosa odpowiednich przeszczepów. Przeszczepy te mogą odpowiadać, za podparcie czubka, aby w przyszłości nie opadał zbyt nisko (strut–graft), czy też za odpowiednią projekcję czubka (tip–graft lub shield–graft).

Opatrunki

Po uzyskaniu już ostatecznego kształtu nosa, do kanałów nosowych wkładana jest specjalna tamponada tj. setony, które mają za zadanie usztywnić konstrukcję nosa od wewnątrz i zapobiegać krwawieniu z nosa w pierwszych godzinach po operacji. Na zewnętrz nosa chirurg zakłada plastry i opatrunek termoplastyczny. Jest to specjalistyczna twarda i lekka płytka wykonana ze specjalnego materiału, który pod wpływem gorącej wody staje się plastyczny i można mu nadać określony kształt. Po nałożeniu na nos i właściwym dopasowaniu przez chirurga, materiał ten zastyga i twardnieje w pożądanym kształcie i zabezpiecza nos od zewnątrz. Opatrunek ten mocowany jest dodatkowo do twarzy plastrami.
Tamponada jest wyciągana z nosa najczęściej następnego dnia po operacji, zaś w opatrunku termoplastycznym pacjent udaje się do domu. Jego ściągnięcie następuje wraz ze szwami znajdującymi się wewnątrz nosa, a scalającymi całość konstrukcji, po około 7-10 dniach. Ostateczny kształt nosa po operacji uzyskuje się zazwyczaj po upływie około roku czasu od operacji. W tym czasie nos będzie ulegał drobnym zmianom związanym z procesem gojenia, zrastania się, opuchlizny itp.

Artykuły:

Wszystkie artykuły