Klinika

Na końcowy sukces przeprowadzanych operacji plastycznych składa się wiele czynników. Niewątpliwie najistotniejsze są oczywiście kompetencje i doświadczenie operatora, jednakże nie można w tym miejscu pominąć bardzo istotnej roli pozostałych pracowników kliniki. W pierwszej kolejności mowa tu o pracy całego zespołu medycznego czuwającego nad zdrowiem i dobrym samopoczuciem pacjenta.  Dzięki wysokim kwalifikacjom zespołu medycznego i jego integracji, chirurg plastyczny jest w stanie bez reszty poświęcić się swojej pracy i dążyć do uzyskania jak najlepszych efektów. Bezwzględne wzajemne zaufanie oraz tysiące godzin spędzonych wspólnie w sali operacyjnej ułatwiają realizację stawianych za każdym razem celów operacji. 

Dla dobrego chirurga plastycznego będacego nie tylko lekarzem, ale zarazem estetą, dużą rolę odgrywa otoczenie w jakim może on wykonywać swoją pracę. Również dla pacjentów bardzo istotne jest w jakich warunkach będą operowani. Dodatkowo zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej stanowią dla większości pacjentów swego rodzaju sferę intymności. Z tego też powodu ważne jest, aby udając się do kliniki chirurgii plastycznej pacjent czuł się w niej dobrze i komfortowo. Doskonałe warunki pobytowe w klinice oraz niespotykanie przyjazna  i dobra atmosfera w niej panująca, jest jak twierdzą operowani tu pacjenci najlepszym uzupełnieniem świetnych umiejętności operatorskich dr Macieja Charazińskiego. Pełne zrozumienia podejście do pacjenta oraz stawianie jego oczekiwań i marzeń w centralnym punkcie działań wszystkich pracowników kliniki powoduje, że pacjenci  rzeczywiście czują się tu najważniejsi.  Obszerne, rzetelne i wiarygodne informacje uzyskane przez pacjentów kliniki podczas pierwszych rozmów telefonicznych i e-maili, stanowią jedynie wstęp do doskonałej opieki podczas pobytu pacjenta w klinice.

Artykuły:

Wszystkie artykuły